Document pont. Del curriculum a la programació d’aula.

Quan parlem del Document pont ens referim a una ferramenta que facilita el pas del Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana a la programació d’aula.

El següent document conté l’explicació detallada de la concreció curricular per a l’aplicació de l’esmentat Decret a l’aula així com els aspects més rellevants.

 

Baix tindreu la concreció curricular per àrees.

Concrecions curriculars

CIÈNCIES DE LA NATURA
CIÈNCIES SOCIALS
LENGUA CASTELLANA
MATEMÀTIQUES
VALENCIÀ, LLENGUA I LITERATURA

Podeu trobar més informació, i més concrecions curriculars del document pont a la seguent web del CEFIRE.